Kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin morfolojisini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya da travma sonucu oluşan lezyonları incelemeye, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik bir cerrahi dalıdır. Genel olarak kemik doku ve buna komşuluk eden eklemlere yönelik cerrahi operasyonları kapsar. Büyük ırk köpeklerde doğmasal ve genetik bir hastalık olan kalça displazisi (kalça çıkığı), ayrıca eklemlerde gelişen ortopedik birçok hasar Pekin veteriner kliniği hekimleri tarafından başarı ile tespit edilebilmekte ve tedavi seçeneği olarak da cerrahi operasyonları başarı ile sağlanmaktadır. Ayrıca yavru hayvanlarda düzenli kontroller sonucu kalça displazisi sorunu hekimlerimiz tarafından öncesinden tespit edilerek gerekli önlemler ile büyük oranda operasyona gerek kalmadan tedavi edilmektedir. Küçük ırklarda karşılaşılan en çok problem diz ve dirseklerde karşılaşılan travmatik ya da genetik bozukluklara bağlı olarak patella luksasyonu, çapraz bağ kopuğu gibi sorunlar tecrübeli hekimlerimiz tarafından tespit edilerek güvenilir şekilde uygun tedavi yöntemi ile rutin testlerden sonra ve hayvan sahibinin onayı ile operasyonlarımız başarı ile yapılmaktadır. Bunların dışında travmaya bağlı şekillenmiş kırık, çatlak ve luksasyonların tedavisi dünya çapında kabul görmüş teknikler ışığında ve kullanılan materyal kalitesi dünyada kabul görmüş standartlarda malzemeler ile vidalama, plak uygulamaları, pin ve serklaj uygulamaları gibi birçok uygulama yöntemi hastaya en uygun ve kaliteli materyal ile başarılı operasyonlar yapmaktayız.

Cerrahi; ilaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak doğal ya da vücuda uygun şekle dönüştürülmesi esasına dayanan, bilgi ve becerinin bir arada bulunmasından dolayı hem bilim hem sanat olarak kabul edilir. Genellikle lokal anestezi veya genel anestezi altında uygulanmaktadır. Kaliteli bir cerrahi müdahale uygun ortam ve donanımlı ameliyathanelerde yapılır.

Ameliyat; ameliyathane adı verilen mikroptan arındırılmış (steril) ortamlarda ve mikroptan arındırılmış (steril) aletler kullanılarak, anestezi altında gerçekleştirilir. Tüm cerrahi ekip ameliyattan önce el ve kollarını mikropları ortadan kaldıran bazı maddelerle yıkanır ve steril eldiven giyerler. Gerçekleştirilecek olan ameliyat türüne göre cerrah ameliyat öncesi hazırlıklar hakkında hasta ve hasta yakınını bilgilendirir ve onayını alır.

Kliniğimizde ameliyatlar hekimlerimiz tarafından uygun ameliyathane ve donanımlı ekipmanlarımız ile en iyi şartlarda cerrahi tedavi seçeneği sağlanmaktadır. Prensibimiz can dostlarımızın yaşam kalitesini en iyi seviyelere çıkarmaktır.

PEKİN VETERİNER KLİNİĞİ