Veteriner branş alanında yemek borusu, mide, karaciğer ve safra kesesi-yolları, pankreas, ince-kalın bağırsaklar, anüs bölgesi hastalıklarını inceleyen, cerrahi tedaviye gerek  kalınmaksızın endoskopik olarak tespiti sağlanmakta ve medikal olarak tedavi edilmesidir. Hayvanlarımızda daha çok midede yabancı cisim, mide bağırsak zarında değişikliklerin incelenmesi, tümörel kitle tespiti gibi hastalıkların teşhisinde önemlidir. Bunların testlerinde kullanılan en etkili yöntem endoskopi, kolonoskopi gibi görüntüleme yöntemi kullanılmaktadır. Kliniğimizde hekimlerimiz tarafından bu görüntüleme işlemi yapılarak hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynamakta ve tedavi başarı oranını yüksek oranda arttırmaktadır.

PEKİN VETERİNER KLİNİĞİ