Veterinerlikte hematoloji kan ve kan bozukluklarını inceleyen bilim dalıdır. Kandaki her türlü değişim vücutta ciddi sorunlara yol açmaktadır. Hayvanlarımızın kanında  meydana gelen bu değişimlerin birçok hastalık açısından önemi büyüktür. Vücutta bulunan lökositler, Eritrosit/alyuvarlar, Koagülasyon ve trombositleri  inceleyerek vücutta meydana gelen değişimlerle, önemli  bazı kan parazitlerinin tespitinde ve bazı kanser tiplerinin teşhisinde rol alan çok önemli bir bilim dalıdır. Kliniğimizde bu konuda tecrübeli hekimlerimiz tarafından kliniğimizde bulunan hemogram, otomatik biyokimya analiz cihazı ve gerekli durumlarda boyama yöntemleri kullanılarak kanın mikroskobik bakısı ile kanda meydana gelen değişimleri  incelemekteyiz. Gerek duyduğumuz durumlarda ise özel laboratuvarlar ile çalışmaktayız.

PEKİN VETERİNER KLİNİĞİ