Veteriner alanında üroloji erkek ve dişi hayvanların böbrekler, üreter ve üretra, idrar kesesi, prostat, testisler  ve ilgili bütün organlar ile ilgilenen bir branştır. Pet alanında karşılaşılan böbrek taşları, idrar kesesi taşları, idrar kesesi yangıları(sistit), prostat hastalıkları, testis hastalıkları bu konuda önemli yer tutmaktadır. Kliniğimizde mevcut olan idrar analiz cihazı ile idrar tahlili, gerekli durumlarda idrarın mikroskobik incelenmesi ve testislerde şüphelenilen hastalıklarda sitoloji muayene yöntemleri uygulanmaktadır. Prostat hastalıklarında detaylı muayene ve ultrasonografi incelemeleri ile tanı konulmaktadır. Kedi ve köpeklerde en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de idrar kesesi ve böbrekte taş-kristal problemidir, bu taş-kristal sorunlarını kliniğimizde yapılan gerekli testler sonucu kristalin cinsi anlaşılarak uygun medikal tedavi ve diyet uygulaması ile başarılı sonuçlar elde etmekteyiz.

PEKİN VETERİNER KLİNİĞİ