SAĞLIK BAKIM PROGRAMLARI

Veteriner hekimlikte bizce en önemli konulardan biri minik dostlarımızın sağlıklı yaşamları için gerekli olan unsurları kaliteli ve ekonomik şekilde ulaşabilmenizi sağlayarak onların uzun ve sağlıklı yaşam sürmesine yardımcı olmaktır. İlerleyen yaşla birlikte biz insanlarda olduğu gibi minik dostlarımızda birçok sağlık sorunu yaşamaktadır. Bu sağlık sorunlarında erken tanı için kapsamlı bir geriatrik sağlık bakım programı uygulanması gerekmektedir. Sağlık bakım programına yaşlı bir köpek ve kedinin kabul edilmesi, gerçek yaşına göre olmamakla birlikte anamnez, fiziksel muayene ve diğer tanı metodları belirlenebilecek olan genel sağlık durumuna bağlıdır. Sağlık bakım programı farklı seviyelerdeki sağlık değerlendirmesini kapsayabilir; sağlıklı görünen hayvanlar için PROGRAM 1,  basit sağlık problemli hayvanlar için PROGRAM 2, önemli sağlık problemli hayvanlar için PROGRAM 3 uygulanmaktadır.

KÖPEK ve KEDİLERDE SAĞLIK TARAMASI

Program 1

-Medikal, davranışsal ve cerrahi anamnez

-Oküler ve troid bezi muayenesini de içeren fiziksel muayaene

-Tam kan sayımı ve kapsamlı serum biyokimyası profili

-İdrar sedimenti muayenesini de içeren tam idrar analizi

-Beslenme, dişler, kulak, tırnak ve deri bakımı ile ilgili konsültasyon

-Vücut ağırlığı kontrol programı

Program 2

-Program 1’in tamamı

-Elektrokardiyografi

-Toraks radyografisi

Program 3

-Program 1 ve Program 2’nin tamamı

-Abdominal radyografi

Yardımcı Diagnostik İşlemler

-Kardiyak yetmezlik ve göğüs hastalıkları için ekokardiyografi

-Herhangi bir organ genişlemesi veya fonksiyon bozukluğu için abdominal ultrasonografi

-Hipotiroidizm ve hipertiroidizm için tiroid bezi fonksiyon testi

-Kalp, böbrek ve endokrin hastalıklar için indirek kan basıncının belirlenmesi

-Karaciğer(serum safra asitleri), pankreas ve hepatik, gastrointestinal ve pankreatik hastalıklar için ince bağırsak fonksiyonu ölçümü

-Keratokonjuktivitis sika için Schirmer göz yaşı testi

-Sekonder glaukom ve üveitis için oküler tonometri

-Proteinüri için idrar protein/kreatinin oranı

-Kronik kusma veya diyare için endoskopik muayene ve biyopsi

-Hiperadrenokortisizm için idrar/kreatinin oranının belirlenmesi

 

PEKİN VETERİNER KLİNİĞİ