Koruyucu hekimliğin temelini oluşturan konulardan biride düzenli aralıklarla uygulanan check up programıdır. Kedi ve köpeklerde görülen bazı hastalıklar belirti vermeden ilerler ve son aşamada hayvanda kusma gibi belirtiler vererek kendini gösterir. Bunlardan en önemlisi böbrek ve karaciğer hastalıklarıdır. Böbrek ve karaciğer fonksiyonunun %75-80’ ini kaybedinceye kadar belirti göstermeden ilerler. Böyle durumların önüne geçmek için yılda en az 1 kez check up uygulaması yaptırılarak oluşabilecek ciddi sorunlar uygun bir diyet veya medikal tedavi ile hastalık büyümeden önlenebilir.

PEKİN VETERİNER KLİNİĞİ