Pediatri; Kedi ve köpek yavrularında neonatal dönemde karşılaşılan hastalıkların infeksiyöz, noninfeksiyöz ve doğmasal kökenli olduğu görülmektedir. Ancak bu dönemde daha çok noninfeksiyöz hastalıklar yavru kayıplarına neden olur. Kedi ve köpek yavrularında neonatal dönem doğumdan sonraki ilk 6 haftayı kapsayan süredir. Bu süre içerisinde yeni doğan kedi ve köpek yavrularının hastalıklarının tanınması oldukça güçtür. Çünkü birçok hastalık nedeni vardır ve bu hastalıklarda benzer semptomlar görülür. Pediatrik dönemde kedi ve köpeğinizin gelişiminin hekiminiz tarafından takip edilmesinde fayda vardır.

   Gediatri; Kedi ve köpeklerde yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenir. Can dostlarımız yaşlanma ile birlikte vücut metabolizması ve kondüsyonu değişmektedir. Kedi ve köpeklerde en çok görülen kalp büyümesi (özellikle beyaz ırk köpeklerde) ve ritim bozukluğu, eklemlerde ağrıya sebep olan artrit gibi hastalıklara bağlı olarak yürümede zorluk başlar buna bağlı kilo artışı sorunu gibi hastalıklar önem taşımaktadır. Özellikle böbrek ve karaciğer fonksiyonunun %80-85’ ini kaybetmedikçe hiçbir belirti ortaya koymaz. Kedi ve köpeklerin genellikle 6 yaşından sonra düzenli olarak muayenesi, rutin kan testleri ve radyolojik görüntülemesinin yapılması olası hastalıkların önüne geçilmesi açısından çok önemlidir.

PEKİN VETERİNER KLİNİĞİ